Bronnen

Dit is de bundeling van de bronnen waarvan werd gevraagd een APA-referentie op te maken

Anoniem. (2001). Op eigen kracht verder. Hulpverlening aan huis bij kansarmen.

Anoniem. (2013). Ik ben vast de enige…

Anoniem. (2014). Groepsdruk

Agneessens, Eric (2007) in groep op de Lotto spelen: sociale redenen, groepsdruk, grotere kans of meer plezier?. Leuven: K.U.Leuven. Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Allen V. (1966). Effect of Knowledge of Deception on Conformity. United Kingdom: Taylor & Francis Group

Algra, H., Nijenhuis, M. (2007). Kinderen en keuzen maken: over het omgaan met sociale druk, reclame, beïnvloeding en verleiding. Amersfoort: Kwintessens. 1-84.

Amkruetz, R. (2015). Stereotypes doen leerlingen slecht presteren. De Morgen.

Antia, S.D., Jones, P., Luckner, J., Kreimeyer, K.H., Reed, S. (2011). Social outcomes of students who are deaf and hard of hearing in general education classrooms. Exceptional Children, 77, 489-504.

Baeck, K. (1965). Onafhankelijkheid en conformisme : oordelen over zeer labiele en meer gestructureerde situaties [eindwerk]. Leuven: KU Leuven: Faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen. Departement psychologie.

Beel, V. (2015). Een op drie ouders van tieners wil meer steun. De Standaard, p.4, geraadpleegd via http://academic.gopress.be/info/nl.

Beel, V. (7 december 2015). "Op familie kun je altijd rekenen" Kostwinner ruimt baan voor zorgende vader Familie wint het van buren Meer ruimte om te hangen. Gazet van Antwerpen, p. 9, geraadpleegd via http://academic.gopress.be/info/nl.

Biard, J. (2015, 13 november ) Maar wat als je het lelijk eendje blijft?. De Morgen, p. 36.

Bosma, H.A. (1997). Identiteit en identiteitsproblemen in de adolescentie. Deventer: Van Loghum Slaterus.

Bradford Brown, B. (1982). The extent and effects of peer pressure among high school students: A retrospective analysis. Journal of Youth and Adolescence, 11 (2), 121-133. Geraadpleegd via www.springerlink.com

Bräutigam, P. & Van Sonnleithner, B. (2015). Vertragliche Aspekte der Social Media. Rechtshandbuch Social Media, p. 35 – 77. Geraadpleegd op 8 december 2015 via http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-38192-8_3.

Brehm, S.S., Kassin, S.M. en Fein, S. (2000). Sociale psychologie. Gent: Academia.

Carpenter, B., Blackburn, C. & Egerton, J. (2014). Fetal Alcohol Spectrum Disorders. Canada: Routledge.

Charlish, A. (1997). Pesten. 1-32.

Claes, E. (2010). Schools and citizenship education: a comparative investigation of socialization effects of citizenship education on adolescents [eindwerk]. Leuven: K.U.Leuven: Faculteit Sociale Wetenschappen.

Clarck J.H. (1972.) A map of inner space, in R Ruddock (ed.) Six approaches to the person. London: Routledge.

Contrafatto, A., Karlsson, C.D. (2015). Make space for women: They are on their way in. Informer, z.p.

Cooper, M.L. (1994). Motivations for alcohol use among adolescents: development and validation of a four-factor-model. Psychology assessment, 6, 117-128.

Coppens, E., Vanclooster, E. & Van Audenhove, C. (2013). Meer dan een habbekrats: Onderzoek naar de sleutelelementen in de werking van 7 jeugdwelzijnshuizen voor jongeren. 1 – 181. Geraadpleegd op http://www.kuleuven.be/lucas/pub/publi_upload/2013_Rapport_Habbekrats_definitief.pdf

Cornelis, H. & Van Beversluys, I. (2009). Over (het) leven: sociale leerverhalen voor (rand)normaal begaafde kinderen met autisme. [CD-ROM]. Destelbergen: SIG.

Cox, W.M. & Klinger, E. (1988). A motivational model of alcohol use. Journal of abnormal psychology, 97, 168-180.

Davenport, T., Gerber, A., Green, D., Larimer, C., Mann, C. & Panagopoulos, C. (2010). The Enduring Effects of Social Pressure: Tracking Campaign Experiments Over a Series of Elections. Political Behavior, 32 (3), p 423 – 430. Geraadpleegd op 8 december 2015 via http://link.springer.com/article/10.1007/s11109-010-9122-0.

Debersaques, S., Eggermont, A., Uytterhoeven, A. & Degheldere, C. (2009 – 2010). Nieuwe MAVO. 7. [Schoolboek met DVD]. Antwerpen: De Boeck

De Ceulear, J. (2015). 'De democratie kan zeer gevaarlijk zijn'. Knack.

De Steur, H., Lidmaatschap van een vereniging en sociale druk tot drinken bij adolescenten [eindwerk]. http://www.ethesis.net/drinken/drinken_inhoud.htm.

De Witte, H. (1990). Conformisme, radicalisme en machteloosheid. Leuven: HIVA.

Debouver, L. (2015). Van jullie, voor altijd! Een (v)echtscheiding door de ogen van een kind [folder]. Berchem: CAW.

Dekovic, M., Koot, M., Van Aken, M., Verschueren, K. en Vlieger-Smid, G. (2004). Kind en adolescent, 25 (2), 40-44. Geraadpleegd via www.springerlink.com

Devolder, M. (2010). Groepsdruk bij minderjarigen: Een theoretische kijk gelinkt aan een praktijkoefening vanuit de dienst cohesie [eindwerk ]. http://saw-informatievaardigheden.wdfiles.com/local--files/info-refereren/SAW_IV_%20Vademecum%20Bronvermeldingen%20APA_15-16.pdf.

Devos, R & Vanmarcke, L. (2003). Uitsluiting - insluiting: kanttekening bij een beleid van sociale integratie. 1-230.

Dierckx, D., Vrancken, J., Coene, J. &Van Haarlem, A. (1991). Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek.

Dijns, D., Boersma, C., Boer, J. de (2005). Opvoeden bij Den Engh: werkt het ? Onderzoek naar omgang met sociale limieten. SoziO-SPH : vakblad voor sociale en pedagogische beroepen, 12, 32-37.

Dijn, H. De (2003). Identiteit in Europa, identiteit van Europa [onderzoeksliteratuur]. Maastricht: studium generale.

Duval S. & Wicklund R.W.(1972). A theory of objective self awareness . New York: Academic Press

Duyndam, J., De Wit, A., Gerritsen, R., Heuts, L. en Van Rootselaar, F. (2011). Inspirerende figuren die groepsdruk weerstaan : van Socrates tot Mandela. Filosofie magazine, 20(10), 19-37.

Ewert, A. (1987). Research in outdoor adventure. Overview and analysis. Columbus, Ohio State University.

Figee, A. (2015). Groepsdruk. In 10 stappen naar succesvol teamgedrag. Amsterdam: Futuro

Forster, J., Rault, A. & Hamard, M. (1992). L'image de l'Anglo-Saxon : types et stéréotypes, conformisme et subversion. Paris: Belles Lettres.

Franssens, S. (2007). Het effect van priming op conformisme.( Ongepubliceerd eindwerk). K.U.Leuven: Faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen, Departement Leuven.

Gansel, D. (2008). Die Welle The wave [DVD]. S.l.: Paradiso Films.

Geelen, R. (2008) Jrg. 29. Levenslang onder een grauwe sluier: dysthyme stoornis bij ouderen. AS: maandblad voor de activiteitensector. 24-27.

Gemert, F.H.M. (2004). Een studie naar het concept groepsdruk. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.

Gerritsen, R.; Heuts, L.; De Wit, A.; Van Rootselaar, F.; Duyndam, J.(2011). Thema: Helden: Inspirerende figuren die groepsdruk weerstaan: van Socrates tot Mandela. Pp 19-37

Geybels, H. (2013). Niet op de blaren blijven zitten: maatschappelijke druk op een tweede kans. Kalmthout: Pelckmans

Goldstein, A.P. (1973). Structured learning therapy. Towards a psychotherapy for the poor. New York, Academic Press.

Grunberg, A. (2015). De eeuwige noodtoestand. Humo, 75, 17, geraadpleegd via http://academic.gopress.be/info/nl.

Hammink, M., Bosscher, R. (2007). Social circus. Lichamelijke opvoeding, 95, 9-12.

Hattie, J., March, H.W., Neill, J.T., & Richards, G.E. (1997). Adventure education and outward bound: outward: out-of-class experiences that make a lasting difference. Review of Educational Research, jaargang 67, nummer 1, pagina 43-87.

Helfert, S. en Warschburger, P. (2013). The face of appearance-related social pressure: gender, age and body mass variations in peer and parental pressure during adolescence. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 9 (9), 1-53. Geraadpleegd via www.springerlink.com

Hemmendorff, H. en Östlund, R. (2008). Involuntary [DVD]. Zweden: AB Svensk Filmindustri.

Hemmendorff, H. en Östlund, R. (2011). Play [DVD]. Zweden: Plattform Produktion.

Herbst, D. en Mas, A. (2015). Peer effects on worker output in the laboratory generalize to the field.science, 350 (6260), 545-549. Geraadpleegd via https://apps.webofknowledge.com

Heyns, R. & Walker, E. (1962). An anatomy for conformity. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall

Hooghe, M. (2009). Ethnic and Cultural Diversity, Integration Policies and Social Cohesion in Europe. A Comparative Analysis of the Relation between Cultural Diversity and Generalized Trust in Europe.

Houben, M. (2015). Gemiddeld 1 glas alcohol per dag. Geraadpleegd op 12 december 2015, op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/publicaties/artikelen/archief/2010/2010-3110-wm.html

Hulstijn, E.M. e.a. (2006). Vragenlijst Sociale Vaardigheden van Jongeren. Handleiding. Amsterdam, Boom.

Israel, J. (1957). Experimental change of attitude using the Asch effect. (ed)

Jackings H. (1965). The human side of human beings. North Seattle: Rationale Island Publisher

Jahjah, D. (2015, 6 november) Interviewen met empathie, serieus?. De Morgen, p. 43.

Janssens, J. (s.d.). Kleuterbuis (DVD). Brugge: J.L. Vivès.

Jellema, M. & Bosscher, R. (2010). Training laat jongeren grenzen verkennen: Sociale vaardigheden leren door buitensport. JeugdenCo Kennis, 37-47. Geraadpleegd op http://link.springer.com/.

Jellema, M. (2011). Perfectionisme is opleidingssupervisie. Supervisie en coaching, 28, 122-137.

Jellema, M. (2013). Bewegen, oefenen en ontwikkelen. Vakblad Voor jeugdzorg, kinderbescherming en pleegzorg: Het kind eerst, 4, 4-10.

Jellema, M., Bosscher, R. (2009). Buitensportactiviteiten in de jeugdhulpverlening. Maandblad geestelijke volksgezondheid, 64, 875-886.

Jong en van zin, (s.d.). kwalitatief en kwantitatief onderzoek over jongeren en zingeving[onderzoeksrapport]. Antwerpen: Jong & Van Zin.

Keuzekamp, S & Kuyper, L. (2013). Acceptatie van homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in Nederland 2013. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau

KIJK-redactie. (2011). Waarom hebben we last van groepsdruk?

Kleinsman, A., Bosscher, R. (1995). Hardlopen als behandeling: ervaringen in een RIAGG. Dth, 15, 38-42.

Klerks, P. (2002). Immateriële motieven voor crimineel gedrag in groepen. Panopticon, 24(5), 423-435.

Knorth, E.J. (2010). Bevorderen van sociale interactie: Stairway to heaven? Kind en adolescent, 31, 56-57.

Koekkoek, B. (2001). Op vreemd terrein. Ervarend leren in de geestelijke gezondheidszorg.
Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, jaargang 56, nummer 4, pagina 315-330.

Koekkoek, B. (2003a). Buitengewoon in beweging. De mogelijkheden van therapeutische buitenactiviteiten in de sociale psychiatrie. Sociale psychiatrie, jaargang 22, nummer 67, pagina 27-63.

Koekkoek, B. (2003b). Over pieken en dalen. De effectiviteit van therapeutische buitensportactiviteiten nader beschouwd. Kind en adolescent, jaargang 24, nummer 1, pagina 30-42.

Koekkoek, B. (2003c). Tegenvoeters zonder tegenzin. Rehabiliterende buitenactiviteiten in Australië. Passage-Tijdschrift voor Rehabilitatie, jaargang 12, nummer 3, pagina 150-157.

Koekkoek, B. (2007). Zorgverslaving: over de interactie tussen dealers en gebruikers van de GGZ. Psychopraxis, 9, 6-12.

Koekkoek, B. (2011). Praktijkboek sociaal-psychiatrische begeleiding: methodisch werken met ernstige en langdurige problematiek. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Kolb, D. (1984). Experimental learning. Experience as the source of learning and development. Engelwood Cliffs, Prentice-Hall.

Kroutilová, R., Nováková, S.V. (2015). Self-regulation of Behaviour in the Context of Peer Pressure and Risk Behaviour. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 171, 158-165.

Lechat, B. (2014) Les tentations de l’impuissance. Bruxelles: Revue nouvelle.

Leefsleutels. (1999). Omgaan met risico’s plus [Kit]. Brussel: Leefsleutels

Lefebvre, M., Perelman, S & Pestieau, P. (2005) 1. Eén of meer factoren voor sociale uitsluiting?. Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid. 61-96.

Lenaerts, N. (2008). Conformisme in esthetische appreciatie. (Ongepubliceerd eindwerk). K.U.Leuven: Faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen, Departement Leuven.

Lewis H.R. & Streitfeld H.R. (1973). Growth games. London: Sphere Books.

Linger, R., Bakker, I., Bosscher, R., Dam, J. (2011). De invloed van de fysieke omgeving op lichamelijke activiteit: hoe beweeg je beleidsmakers?. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 89, 300-304.

Loach, K. (2003). Ae Fond Kiss. [DVD]. S.I.: A-Film

Luckner, J.L., & Nadler, R.S. (1992). Processing the experience. Dubuque, Kendall Hunt.

Luckner, J., Sebald, A.M. (2013). Promoting self-determination of students who are deaf or hard of hearing. American Annals of the Deaf, 158, 377-386.

Maes, J. (1992). Het opwekken van weerstand tegen conformisme : een overzicht van bestaande technieken en een experimentele evaluatie van een nieuwe benadering (Ongepubliceerd eindwerk). K.U.Leuven: Faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen, Departement Leuven.

Marshall, C. & Maguire, T. (1971). The computer as social pressure to produce conformity in a simple perceptual task. AV communication review, 19 (1), p. 19 – 28. Geraadpleegd op 8 december 2015 via http://link.springer.com/article/10.1007/BF02768429.

Maslow, A. (1973). The father reaches of human nature. London: Penguin.

Mathijssen, C.; Loopmans, M.; Crivit, R. (2013). Kwetsbare vrije tijd? Uitdagingen voor emanciperend jeugdbeleid. Marge jaarboek

Meer, K. van, Neijenhof, J. van, Bouwens M. (2001). Elementaire sociale vaardigeden. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Meulders, W. A. J., Knibbe, R. A. (2004). Handreiking bemoeizorg: literatuurstudie, praktijkbeschrijving en aanbevelingen. Nederland: GGZ Nederland.

Milgram, S. (1974). Obedience to authority: An experimental view. New York: Harper & Row.

Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van het sturingscomité voor het gemeenschappelijk beleid van het Onderwijs en de Hulpverlening aan de Jeugd zoals bedoeld bij artikel 11 van het decreet van 21 november 2013 tot organisatie van een gemeenschappelijk beleid inzake leerplichtonderwijs en hulpverlening aan de jeugd ter bevordering van het welzijn van <jongeren> op school, schoolherinschakeling, preventie van geweld op school en begeleiding van de studieoriëntatieBelgische (27 oktober 2014). Belgische Staatsblad, 2014029608.

Moesen, W. (2002). Culturele waarden, vertrouwen en welvaart [onderzoeksliteratuur]. Brussel: mimeo.

Muthén, L.K. & Muthén B.O. (1998-2009). Mplus user’s guide (5de editie). Los Angeles, CA: Muthén & Muthén.

Neuhaus (Prod.) & (Reg.). (1991). Reclame dat belooft wat [video]. Nederland: Hilversum: TeleacNOT.

Nikken, P. (2003). Ouderlijke zorgen over het 'gamen' van hun kinderen. Pedagogiek, 23, 303-317.

Nord W. R. (1969). ‘Social exchange theory: An integrativ approach to social conformity’. Washington D.C.: American Psychological Association

Noyon, R. & Hospers, L. (1997). Bestrijding van drugsoverlast met dwang en drang. TSS: tijdschrift voor sociale vraagstukken, 51 (6), p. 30 – 35.

Pelleriaux, K. (2003). Stereotypering van holebi’s in het secundair onderwijs. Antwerpen: Universiteit Antwerpen

Philippart, F. (2008). Motivatie onder dwang: een contradictio in terminus?. TSS: tijdschrift voor sociale vraagstukken, 62 (6), p. 28 – 30.

Pluym, C. (2007). Educatie: pesten op school.

Reilman, A., Koekkoek, B. (2006). Van bemoeizorg naar integrale zorg gericht op herstel: verschillende case-managementtheorieën voor cliënten met ernstige en langdurige psychiatrische problematiek. Psychopraxis, 8, 208-2012.

Reners, J. (2008). Sociale uitsluiting, peerpressure en ander pestgedrag in het secundair onderwijs: diepteonderzoek naar pestgedrag binnen een school. Heverlee: Sociale School Heverlee.

Ricken, N. (2006). Die Ordnung der Bildung: Beiträge zu einer Genealogie der Bildung. VS Verlag für Sozialwissenschaften, p. 151 – 348. Geraadpleegd op 8 december 2015 via http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-531-90474-0_3.

Rom, M., Herbots, K. (2009). De rechtspositie van jongeren in detentie in een (inter)nationaal perspectief [onderzoeksrapport]. Geraadpleegd op http://www.law.kuleuven.be/isr/onderzoekoud/onlinerapportenbijlagen/Eindrapport-%20jongeren%20in%20detentie-2009%20beveiligd.pdf

Rowan, J. (1998). The Reality Game, second edition: A Guide to Humanistic Counselling and Psychotherapy: A Guide to Humanistic Counselling and Therapy. London: Routledge.

Rowan, J. (1990). Subpersonality: The people inside us. London: Routledge.

Rowan, J. (1996). Healing the Male Psyche: Therapy as Initiation. London: Routledge.

Rowan, J. (2001). Ordinary Ecstasy: The Dialectics of Humanistic Psychology. London: Routledge.

Ruikes, T.J.M. (1994). Ervaren en leren. Theorie en praktijk van ervaringsleren voor jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en jeugdwerk. Amsterdam, SWP. Isbn 9789066651067.

Russel, K.C., & Hendee, J.C. (2000). Outdoor Behavioural Healthcare: Definitions, Common Practice, Expected Outcomes and a Nationwide Survey of Programs. Technical Report #26. Moscow, Idaho Forest, Wildlife and Ranger Experiment Station, University of Idaho.

Ryckoort, G. (2001). Pesten.

Schelleman-Offermans, K., Kuntsche, E. & Knibbe, R.A. (2011). Associations between drinking motives and changes in adolescents’ alcohol consumption: a full cross-lagged study. Addiction, 106, 1270-1278.

Schelleman-Offermans, K., Ronald, A., Kuntsche, E. & Knibbe, R.A. (2011). Het motivationele model van alcoholgebruik. Verslaving, 17-31. Geraadpleegd op http://link.springer.com/

Scholte, T.H.J., Overbeek, G. & ten Brink, G. (2006) Jrg. 45. Slachtoffers van pesten en hun vrienden: een onderzoek naar de vriendschapsprotectiehypothese. Tijdschrift voor orthopedagogiek. 452-463.

Schulte, P. (1999) Jrg. 41. Medicamenteuze behandeling van de dysthyme stoornis. Tijdschrift voor psychiatrie. 165-169.

Sensoa (z.d.). Seksueel gedrag van Vlaamse jongeren: feiten en cijfers [onderzoeksrapport]. Geraadpleegd via http://www.sensoa.be/feiten-en-cijfers/seksueel-gedrag-van-vlaamse-jongeren-feiten-en-cijfers.

Slot, N.W., & Spanjaard, H.J.M. (1999). Competentievergroting in de residentiële jeugdzorg. Hulpverlening voor kinderen en jongeren in tehuizen. Baar, Intro. Isbn 9789055741106.

Smets, J. (2015, 26 september). ZOMBIES dat zijn wij. De Morgen, p.82

Sommeling, L. (2001). Leren leven en studeren: psychologische hulp in de studententijd. Assen: Van Gorcum.

Steenhaut, S. & Warlop, N. (1991). Zorg voor informele zorgverleners: Een verkennend onderzoek naar de ervaren druk bij kinderen die zorgen voor hun hulpbehoevende bejaarde ouder.

Stegeman, H., Steenbergen, J., Bosscher, R. (2008). Het lectoraat bewegen en gedragsbeïnvloeding van de Hogeschool Windesheim. Lichamelijke opvoeding, 96, 16-18.

Struys, B. (2012). Jongeren onder hoogspanning. VTM – Telefacts.
(2011). Pesten op school met dramatische gevolgen. Brussel: VRT : Eén.

Taris, T.W. (2000). A primer in longitudinal data analyses. London: Sage.

Truijen, I. (2011). Longitudinaal onderzoek naar de invloed van leeftijdsgenoten op eetgerelateerde problemen bij 8 tot 12-jarigen: vormen kinderen met overgewicht een risicogroep? [eindwerk]. Antwerpen: Lessius Hogeschool. Opleiding Toegepaste Psychologie (Degree grantor).

Van de gaer, E., De Munter, A. & Van Damme, J. (2004). Effecten van individuele attitudes en van de attitudes van de peergroup op de prestaties voor wiskunde van jongens en meisjes. Pedagogiek, 24(1), 23-40.

Van der Ploeg, J.D. (2011). De sociale ontwikkeling van het schoolkind, gepeste kinderen.

Van de Velde, L. (2015, 27 oktober) That's psychotainment!. De Standaard, p. 10.

Van Havere, T. (2007). Uitgaan en middelengebruik: trends in Vlaanderen. Pp. 9-16

Van Hoof, J.J., Mok, A.L. (n.d.). Academici tussen prestaties en tegenprestaties: een interpretatie vanuit de academie. Antwerpen: UIA.

Van Loocke, T. (21 Oktober 2015). Dictator. De knack. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be

Vandecappelle, H. (2003). Stop pesten: onderzoek naar pesten in de sportclub.

Vanmechelen, R. (2015). Tongerse tieners zetten chatgroep op met naaktfoto's van meisjes op hun school. Het Belang van Limburg.

Verstraete, B., Het sociaal wenselijk antwoorden bij adolescentenenquêtes [eindwerk]. http://opleiding-jgz.be/eindwerken/bestanden/eindwerk%20B%20Verstraete.pdf.

Vos, L. (2005). Vlaamse identiteit. Leuven: Davidsfonds.

Vranken, J & Henderickx, E. (1993) Het speelveld en de spelregels: een inleiding tot de sociologie. Leuven: Acco

Vreeken, R. (24 november 2015). Jezelf opblazen doe je niet alleen. De Morgen. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be

Wang, H.J.; Chun Yuan, Y.C.H.; Yi-Min, Z.Z. (2005). Friends Troubleshooting Network: Towards Privacy-Preserving, Automatic Troubleshooting.

Wagener, P. (2008). Globalisering en ’n verdeelde gemeenskap in Suid-Afrika: navorsings- en oorsigartikel. Pp. 401-411

Wielemans, W. (1984). Opvoeding en onderwijs onder maatschappelijke druk. Leuven: Acco.

Worthy, D., Markman, A. & Maddox, T. (2009). What is pressure? Evidence fot social pressure as a type of regulatory focus. Psychonomic Bulletin & Review, 16 (2), p. 344 – 349. Geraadpleegd op 8 december 2015 via http://link.springer.com/article/10.3758/PBR.16.2.344.

Wouters, J. (2011). Drugspreventie in het zesde leerjaar. Vorselaar: Katholieke Hogeschool Kempen.

Zee, S. van der, Molen, H. & Beek, D. van der (1989). Sociale vaardigheden voor zwakbegaafde jongeren, Praktijkboek Goldsteintraining. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. Isbn 9789036801492.

Zhu, R. (2005). Rechtvaardigheid en dwang. Ethiek & maatschappij, 8 (1) , p. 27 – 44.

Algra, H., & Nijenhuis, M. (2007). Kinderen en … keuzen maken: over het omgaan met sociale druk, reclame, beïnvloeding en verleiding. Amersfoort: Kwintessens.

AMKREUTZ, R. (5, 12 2015). Stereotypes doen leerlingen slecht presteren. De Morgen, p. 4.

ANTONISSEN, J. (2015, 12 12). 'Ik heb drie kinderen: een jongen, een meisje en mijn merk'. De morgen, p. 16. Opgehaald van Gopress Academic: http://academic.gopress.be/nl/search-article

Awel luistert naar kinderen en jongeren. (sd). Opgehaald van Awel: https://www.awel.be/steun-awel

Bommelé, J. (2010). Utrecht University Repository. Opgehaald van Library: http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/45313

Bozek, B. (2013). Sociale druk, ecologie en jongeren: een empirisch onderzoek naar het effect van sociale druk op de intentie tot het stellen van ecologisch gedrag bij jongeren. Antwerpen: Lessius Hogeschool.

Bracke, R., Broeckaert, E., Calle, D., Cogo, A., & Van Der Straten, G. (1997). De nieuwe therapeutische gemeenschap. VIVES - Kortrijk, Roeselare, Tielt, Torhout: Leuven: Garant.

Broekaert, E. (., Van Hove, G. (., Vandevelde, S. (., Soyez, V. (., & Vanderplasschen, W. (. (2010). Handboek Bijzondere orthopedagogiek. VIVES Campus Kortrijk Bib 1e verdieping 376.5: Antwerpen: Garant.

Buelens, M., & Musschoot, W. (1999). Sociale vaardigheden: samenwerken. Diegem: Ced.Samsom.

Callens, D. V. (2011, januari). De kwaliteit van het leven, een mozaïek van het dagelijks leven. Opgehaald van Vlaanderen: file:///C:/Users/sorab_000/Downloads/svrstudie_2010_3.pdf

Ceulaer, J. d. (2015, 12 9). 'De democratie kan zeer gevaarlijk zijn'. Opgehaald van gopress academic: http://academic.gopress.be/nl/search-article

Chau, C. (2004). Determinants of alcohol use among university students: the role of stress, coping en expectancies.

Claessens, E. (2007-2008). Opgehaald van Ugent: http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/288/446/RUG01-001288446_2010_0001_AC.pdf

Colman, C., De Ruyver, B., Vander Laenen, F., Vanderplasschen, W., Broeckaert, E., De Keulenaer, S., & Thomaes, S. (2011). De drugbehandelingskamer: een andere manier van afhandelen: het proefproject geëvalueerd. VIVES - Kortrijk, Roeselare, Tielt, Torhout: Antwerpen: Maklu.

Crisis. (2011, 10 11). Opgehaald van De Sleutel: http://www.desleutel.be/voorwiehulpzoekt/opname/crisis/itemlist/category/81-crisis
De Wit, R., De Witte, H., Casaer, S., Waeyenbergh, K., Sercu, M., & Eeckhout, K. (2002). Stress gewikt en gewogen. In P. (. Donceel, & R. (. Masschelein, Stress gewikt en gewogen. Leuven: Acco.

Demyttenaere, K., Helsen, S., Enzlin, P., & Vervaeke, M. (2000, 12). Stress en infertiliteit. Reflexion Medical Network.

Devolder, M. (2010). Groepsdruk bij minderjarigen: Een theoretische kijk gelinkt aan een praktijkoefening vanuit de dienst COHEsie. Kortrijk: KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC).

Erskine, J., & Stewart, D. (Regisseurs). (2001). The human face [Film].

External Relations Group. (2015, 02 11). staff profile. Opgehaald van deakin: http://www.deakin.edu.au/profiles/john-toumbourou

Hernandez, L., Oubrayrie-Roussel, N., & Prêteur, Y. (2012). Relations sociales entre pairs à l’adolescence et risque de désinvestissement scolaire. Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, p.87-93.

Isebaert, C., Caroot, M., & De Bisscop, E. (Regisseurs). (2004). Omgaan met angst en stress [Film].

Jaarboek voor psychiatrie en psychotherapie. (1985-2000). psychiatrie en psychotherapie.

Jo Vandeurzen. (sd). Opgehaald van jovandeurzen: http://www.jovandeurzen.be/
Lawrence, W. (2000). Werken, leren en leven met groepen /, Fundamentele groepsprocessen. In Vormen van onbewuste sociale druk op leidinggevenden (pp. p.1-24). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Lobke. (2015). Coping strategieën. Opgehaald van mens en samenleving: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/3176-copingstrategieen.html

Neirynck, S., & Soyez, V. (2009). A friend with weed, a friend indeed !?: Ervaren sociale steun en kwaliteit van vriendschapsrelaties bij adolescenten al dan niet in begeleiding voor drugproblemen. Vlaams tijdschrift voor orthopedagogiek, p. 21 - 37.

Nieuwe vertaling van het begrip 'sociaal netwerk' nodig! (2014, 11 9). Opgehaald van Dat is helder: http://www.datishelder.com/#!Nieuwe-vertaling-van-het-begrip-Sociaal-netwerk-nodig/c1vh3/557a75ab0cf2eb01de3b1dfa

Orford, J. (1976). The social psychology of mental disorder. VIVES - Kortrijk, Roeselare, Tielt, Torhout: Harmondsworth: Penguin books.

Orford, J. (1995). Excessive appetites : a psychological view of addictions. VIVES - Kortrijk, Roeselare, Tielt, Torhout: Chichester: Wiley.

Regering, S. V. (2006). excel tabellen. Opgehaald van vlaanderen: http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/Cijfers/Pages/Excel.aspx

Regressie analyse. (2015). Opgehaald van spsshandboek: http://www.spsshandboek.nl/regressie_analyse/

rehabilitatie. (2015). Opgehaald van encyclo: http://www.encyclo.nl/begrip/rehabilitatie
Reners, J. (2008). Sociale uitsluiting, peerpressure en ander pestgedrag in het secundair onderwijs: diepteonderzoek naar pestgedrag binnen een school. Heverlee: Sociale School Heverlee.

Scene I: actuele thema's in korte BBC speelfilms : groepsdruk, anorexia nervosa en het dragen van de consequenties van je daden (2 uur) Drugs : Kids on the rocks (drugprobleem van 8 tot 12-jarigen in Groot-Britannië); Er zijn geen drugvrije scholen (Vlaan (sd). [Film].

Soyez, V. (2006). Sociale steun voor drugsverslaafden in behandeling. Het belang van het inschakelen van verschillende subgroepen. Verslaving, 140-147.

Soyez, V. D. (2006). The impact of a social network intervention on retention in Belgian therapeutic communities: a quasi experimental study. In Addiction (pp. p.1027-1034).

Soyez, V., Martens, M., & Vander Laenen, F. (2014). "Experimenteren wordt sowieso gedaan": Jongeren uit de residentiële bijzondere jeugdbijstand over preventie en hulp bij alcohol- en druggebruik. Tijdschrift voor jeugd en kinderrechten, p.22-40.

Soyez, V., Van Hove, G., & Vanderplasschen, W. (2009). Ouders met een beperking. In V. Soyez, G. Van Hove, & W. Vanderplasschen, Handboek kinderen en adolescenten : problemen en risicosituaties (pp. p. F170-1 tot F170-16). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2009.

Teernstra, W., & Vermey, J. (2012). Kwaliteit ouder-kind relatie, seksueel risicogedrag, middelengebruik en groepsdruk. Opgehaald van Library: http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/252163

Veerle Soyez. (2015, 12 5). Opgehaald van VUB: http://www.vub.ac.be/profiel/veerle-soyez

Waeben, J. (2015, 12 5). Veerle Soyez. Opgehaald van vrije universiteit Brussel: http://www.vub.ac.be/profiel/veerle-soyez

Wikimedia Foundation, Inc. (2015, 02 12). Seth Lloyd. Opgehaald van Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Seth_Lloyd

Wikipedia. (2015, 02 15). Seth Lloyd. Opgehaald van Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Seth_Lloyd

Windels, D. (2014, 02 02). Eric Broeckaert. Opgehaald van Universiteit Gent: http://www.orthopedagogiek.ugent.be/index.php?position=2x2x0&user=EB#.VmlOqvnhCM8

VERDRAG van 25 mei 2000 betreffende de rechten van het kind, Belgisch Staatblad, inzake verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, 14 november 2000. Geraadpleegd op 5 december 2015. http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Zoekresultaten.aspx

VERDRAG van 20 november 1989 betreffende de rechten van het kind, Belgisch Staatblad, 13 juli 1997. Geraadpleegd op 5 december 2015. http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Zoekresultaten.aspx

KONINKLIJK BESLUIT van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, Belgisch Staatblad, 5 april 1990. Geraadpleegd op 5 december 2015. http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Zoekresultaten.aspx

SAMENWERKINGSAKKORD van 2 september 2002 betreffende een globaal en geïntegreerd drugsbeleid, Belgisch Staatblad, 2 juni 2003. Geraadpleegd op 5 december 2015. http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Zoekresultaten.aspx

WET van 31 juli 2009 betreffende invoering van speekseltesten op drugs in het verkeer, Belgisch Staatblad, 15 september 2009. Geraadpleegd op 5 december 2015. http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Zoekresultaten.aspx

Nina Allegaert

Algra, H., & Nijenhuis, M. (2007). Kinderen en…keuzen maken: over het omgaan met sociale druk , reclame, beïnvloeding en verleiding. Amersfoort: Kwintessens.

Bacon, R. (2012). @sociale media [DVD- video]. Brussel: VRT/één.

Bamps, A. (2014). Verminderen van onderlinge negatieve beïnvloeding in jongerenleefgroepen [eindwerk]. Diepenbeek: Katholieke Hogeschool Limburg.

Boivin,W., & Bégin, G. (1989). Peer status and self- perception among early elementary school children: the case of the rejected children. Child Development, 60, 591-596.

Broeckaert, E., De Fever, F., & Hellicnkx, W. (1993). Orthopedagogische werkvelden in kaart. Vlaanderen.

Buyse, E., Koomen, H, & Verschueren, K. (2007). Interacties tussen leerkrachten en leerlingen. Handboek in de diagnostiek in de leerlingenbegeleiding. Garant uitgevers NV.

Coie, J. D., Dodge, K. A., & Coppotelli, H. (1982). Dimensions and types of social status: A cross-age perspective. Developmental Psychology, 18, 557-570.

Coussee, F., & Bradt, L. (2012). Jeugdwerk en sociale uitsluiting: handvatten voor emanciperend jeugdbeleid. Leuven: Acco.

Croonen, K. (2012). De weg naar sociale zelfredzaamheid: Goldsteintraining bij mensen met een langdurige psychiatrische problematiek [eindwerk]. Geel: Katholieke hogeschool Kempen.

Dekeyser, L., & Verbert, V. (2002). Groepsvorming bij jongeren: een explorerend onderzoek bij de 14- en 15-jarige jongeren in Vlaams-Brabant. K.U. Leuven: Centrum voor Sociale Pedagogiek.

Dekker, M. Van ‘wat is er mis met jou?’ naar ‘wat is er met jou gebeurd?’. Jeugdbeleid, 4, 205-208.

Devolder, M. (2010). Groepsdruk bij minderjarigen: Een theoretische kijk gelinkt aan een praktijkoefening vanuit de dienst COHEsie [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.

Donders, W. & Verschueren, K. (2004). Zelfwaardering en acceptatie door leeftijdsgenoten: een longitudinaal onderzoek bij basisschoolkinderen. //Kind en adolescent., //45-54.

Donders, W., (2001), zelfwaardering en sociaal functioneren bij lagere schoolkinderen: een longitudinale studie. P.78. Catalogue

Erikson, E. H. (1963). Childhood and society (2nd ed.). New York: Norton.
Haun, D., & Tomasello, M. Conformity to peer pressure in preschool chidren. Child developmenst, 82(6), 1759-1767.

Jackson, L. D., & Bracken, B. A. (1998). Relationship between
students’ social status and global and domain-specific selfconcepts. Journal of School Psychology, 36, 233-246.

Jongeren en alcohol [DVD-video].(2011). Brussel: VRT/één.

Krab, K. J., Engelen- Snaterse, T.J., & De Boer-Bosman, B.R. (2006). Gedragsverandering binnen en buiten de klas: gedragsverandering van leerling en leerkracht in het basis- en speciaal onderwijs. Amersfoort: CPS.

Leerlingen én ouders moeten mee in bad tegen pesten. (22 september 2015). De standaard.

Nuttin, J., & Hoorens, V. (2008). Sociale beïnvloeding: Toetsbaar leren denken over gedrag. Leuven: universitaire pers Leuven.

Renshaw, P. D., & Brown, P. J. (1993). Loneliness in middle childhood: concurrent and longitudinale predictors. Child Development, 64, 1271-1284.

Rubin,K. H., Nelson, L. J., Fox, N. A. (2005). Social Withdrawal, Observed Peer Acceptance, and the Development of Self-Perceptions in Children Ages 4 to 7 Years. Early Childhood Research Quarterly, 2005, Vol.20(2), pp.185-204.

Rudolph, K. D., Hammen, C., & Burge, D. (1995). Cognitive representations of self, family, and peers in school-age children: links with social competence and sociometric status. Child Development, 66, 1385-1402.

Schneider, B. (2000). Friends and enemies: peer relations in childhood. Londen: By Arnold.

Scholing, A., & Emmelkamp, P. (1992). Sociale fobie en sociale angst: uitvoering van de behandeling. Springer Science & Business Media B.VK, 12, 25-39.

Singleton, L., & Asher, S. (1977). Peer preferences and social interactions among third-grade children in an integrated school district. Journal of Educational Psychology, 69, 330-336.

Smits, T. (2009). Onderlinge sociale beinvloeding van loopsporters [chapter]. Gent: Academia Press.

Sroufe, L. A., Cooper, R. G., & DeHart, G. B. (1996). Child Development. Its nature and its course (3rd ed.). New York: Mc Graw-Hill.

Studer, J. (2014). Peer pressure and alcohol use in young men: A mediation analysis of drinking motives. Drugpolicy.

Van Avermaet, E., Buelens, H, & Vanbeselaere, N. (1999). Intragroup social influence processes in intergroup behavior. John Wiley & Sons ltd, 5-6, 815-825.

Van Landuyt, T. (1993). Ad Fundum: erbij willen horen, kan je leven kosten [DVD- video]. Independent Films.

Veerman, J. W., Swennenhuis, P. B., (1997).Nederlandse Harterschalen voor het vaststellen van het zelfconcept van kinderen en adolescenten. Tijdschrift voor orthopedagogiek., Jrg. 36 (1997) nr. 1, p. p.15-29.

Veerman, J. W., Straathof, M. A. E., Treffers, Ph. D. A., Van den Bergh, B. R. H., & Ten Brink, L. T. (1997). Handleiding Competentiebelevingsschaal voor Kinderen, CBSK. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Verschueren,K. (2008).Benaderd vanuit de gehechtsheidstheorie. Denken en weten over de wereld. (pp.85). Leuven: universitaire Pers.

Verschueren, K., & Boer,F., (2004). Sociale relaties en de ontwikkeling van kinderen: op de voet gevolgd. Kind en adolescent praktijk :vakblad voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie., Jrg. 25, 165-175.

Verschureren, K. 1996, Een veilige gehechtheid, een positief zelf? Representaties van gehechtheidsrelaties en van het zelf en sociaal-emotionele competentie bij kleuters. catalogue.

Verschueren, K., (2008), Reactiviteit en psychosociale aanpassing van kleuters: de leerkracht-kindrelatie als moderator. In: Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie., Jrg. 33 (2008) nr. 3/4, p. 153-168.

Elalia Anjay

//Artikels Stolk, Ton Bomen eerder oud door onderdrukking 28 (2006) 9, p.40-42uit vaktijd schriften

Baart, A. (2001). Een theorie van presentie, Utrecht: LEMMA BV.Steenssens, K., Demeter, B., Van Regenmortel, T. (2009). Conceptnota Empowerment en activering in armoedesituaties. Geraadpleegd via http://search.ugent.be
Baert, en Vael, L. (1990), De welzijnszorg in de Vlaamse Gemeenschap. Toekomstoriëntaties, Deurne,

Beeld materiaal Groepsdruk en alcohol, het Trimbos Instituut legt uit.
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden en het besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2011 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de sector van de voorzieningen voor gezinnen met kinderen, wat betreft de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, bl. 72173. Geraadpleegd via http://www.ejustice.just.fgov.be

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden en het besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2011 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de sector van de voorzieningen voor gezinnen met kinderen, wat betreft de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, bl. 72173.

Castel, R, en Le Cerf,J.F. (1981), Het verschijnsel psy' in de franse samenleving. Naar een nieuwe psycho-logiese kultuur', Comenius, 1 (4), 506-520.

Degheldere, C., en Notredame, L. (1987), 'Welzijnsplanning: zoeklicht op de welzijnsplanning in Vlaan-deren in Baert, H. (red.), Welzijnsplanning. Praktijk en perspectieven, Brussel, KBS, 63-93.

Digitale Anderstalige Jane Harrigan, Hamed El-Said Globalisation, Democratisationand Radicalisation in the Arab World (2011)

E- artikels Etienne Vermeersch “Een losse flodder over de hoofddoek?”,. (2015)

Eindwerken Neophilologus, 1938, Vol.23(1), pp.402-407 [Peer reviewed tijdschrift]Onderzoeksliteratuur

Elias, N. (1982), Problemen van betrokkenheid en distantie, Amsterdam, Meulenhoff.

Giesecke, H. (1990), Pedagogiek als beroep. Grondvormen van pedagogisch handelen, Voorburg, De

H. Giesecke, pedagogiek als Beruf, Grondvormen päd Handels, München 1987,p.9.

Hoefnagels, G.P. ( 1985), 'Staatsinterventie en menselijke relaties', in Seminarie en laboratorium voor jeugdwelzijn en volwassenenvorming (red.), Interventierecht. Bijdragen tot
Internet algemeen Hermann Gesiecke, didactiek der politischen Bildung. (1976
Margolin, L. (1997), Under the Cover 0fKindness. The Invention of Social Work. Charlottesville, University Press 0fVirginia.

Notredame, L. (T 995), Behoefte en zorg: naar een optimale afstemming, Brussel, Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden.

Notredame. L sociale politiek en armoede in Europa: Belgische impulsen in oorlogstijd. Jrg. 27 (2001) nr. 5, p. 6-23Roose. L “Wat is er zo bijzonder aan de bijzondere jeugdzorg?” Jrg. 27 (2008) nr. 4, p. 3-18

Ouders als onderzoekers (2011). Ouders als onderzoekers. Inspiratie tot participatie en sociale actie. Brussel: VCOK en Jongerenwelzijn.

Perspectief en dictactiek Geraadpleegd via http://www.encyclo.nl
PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE Economie geraadpleegd via http://www.ejustice.just.fgov.be

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE Economie.

Rompaey. L “Een kruistocht tegen stereotype beeldvorming: over 'School in zicht' en diversiteit”., 118 (2011)21-22 ; p. 23-25

Suijs, S.(2012). Ervaring aan de grens: hedendaagse armoedebestrijding in Vlaanderen.

Universiteit Leuven: docteraatsproefschrift Pedagogische Wetenschappen.

Suijs, S.(2012). Ervaring aan de grens: hedendaagse armoedebestrijding in Vlaanderen.

Universiteit Leuven: docteraatsproefschrift Pedagogische Wetenschappen.Warmerhoven, O.(1973), Prolegomena tot de andrologische propedeuse. Proefschrift. Groningen: Universiteit Groningen.

Vlaams Parlement (2005), Verslag Van het Rekenhofover de afstemming van het zorgaanbod op de Vlaamse Beleidsdoelstellingen, Stuk 37-4 (2004-2005), nr. 1.Vlaams minister Inge Vervotte (2006), Globaal Plan Jeugdzorg. De kwetsbaarheid voorbij. Opnieuw verbinding maken, Brussel, Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.Steinglass, P. (1995), The clinical power Of research', Family Process 34(2), Î25-126.

Warmerhoven, O.(1973), Prolegomena tot de andrologische propedeuse. Proefschrift. Groningen: Universiteit Groningen.//

*//*Sarah Benabdallah**

https://nl.wikipedia.org/wiki/Peergroup_(psychologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Conformisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groepsdruk
https://groepies.wordpress.com/groepsdruk/wat-is-groepsdruk/
http://www.infonu.nl/zoeken.php?qi=Groepsdruk
Acker, J. van (1998) Jeugdcriminaliteit. Feiten en mythen over een beperkt probleem. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.
Adang, O.M.J. (2000) ‘Jonge mannen in groepen. Een gewelddadige combinatie?’. Justitiële Verkenningen (themanummer: Jeugdgeweld), 26, p. 72-80.
Adang, O.M.J. (2002) ‘Collectief geweld onder voetbal-‘supporters’’. Tijdschrift voor Criminologie, 44, p.172-181.
Akers, R. L. (1973) Deviant Behavior. A social learning approach. Belmont: Wadsworth Publishing.
Akers, R. L. (1996) ‘Is differential association/social learning cultural deviance theory?’ Criminology: 34, p. 229-247.
Akers, R. L. (1999) ‘Social learning and social structure: reply to Sampson, Morash, and Krohn’. (Symposium on social learning and social structure) Theoretical Criminology, 3, p. 477-493.
Allport, F.H. (1933) Institutional behavior. Chapel Hill: University of Carolina Press.
Asch, S. E. (1955) Opinions and social pressure. Scientific American, 193, p. 31-35.
Baerveldt, C., M. Vermande & R. van Rossum (2000) ‘Over vrienden die het ook doen: de kleine criminaliteit van scholieren en hun sociale netwerken’. Sociale Wetenschappen, 43, p. 1-7.
Baumeister, R.F. & M.R. Leary (1995) ‘The need to belong. Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation’. Psychological Bulletin, 117, p. 497-529.
Baumeister, R.F. (1997) Evil. Inside Human Violence and Cruelty. New York: W.H. Freeman.
Becker H. (1963) Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. New York: Free Press.
Beke, B.M.W.A. & A.Ph. van Wijk (2000) ‘Jeugdcriminaliteit in groepsverband’. Ars Aqui, 49, p. 764-771.
Beke, B.M.W.A. & A.Ph. van Wijk (2001) ‘Problematische jeugdgroepen. Typen, kenmerken en achtergronden’. Delikt en Delinkwent, 31, p. 654-673.
Beke, B.M.W.A., A.Ph. van Wijk & H.B. Ferwerda (2000) Jeugdcriminaliteit in groepsverband ontrafeld. Tussen rondhangen en bendevorming. Amsterdam: SWP.
Blau, P.M. (1964) Exchange and power in social life. New Brunswick: Transaction Books.
46
Bol, M.W., G.J. Terlouw, L.W. Blees & C. Verwers (1998) Jong en gewelddadig. Ontwikkelingen en achtergronden van de geweldscriminaliteit onder jeugdigen. Den Haag: Gouda Quint.
Bosari, B. & K.B. Carey (2003) ‘Descriptive and injunctive norms in college drinking: a meta-analytical integration’. Journal of Studies on alcohol, 64, p. 331-341.
Braithwaite, J. (1989) Crime, shame and reintegration. Cambridge: Cambridge University Press.
Brewer, M.B. (1991) ‘The social self. On being the same and different at the same time’. Personality and Social Psychology Bulletin, 17, p. 475-482.
Brewer, M.B. (1999) ‘The psychology of prejudice. Ingroup love or outgroup hate?’. Journal of Social Issues, 55, p. 429-444.
Brown, R. (2000) ‘Social identity theory. Past achievements, current problems and future challenges’. European Journal of Social Psychology, 30, p. 745-778.
Browning, C.R. (2001) Ordinary Men. Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland. London: Penguin Books.
Bruinsma, G.J.N. (1985) Criminaliteit als sociaal leerproces. Een toetsing van de differentiële-associatietheorie in de versie van K.D. Opp. Arnhem: Gouda Quint.
Bruinsma, G.J.N. (1999) ‘De differentiële associatietheorie en sociale leertheorieën’. In: E. Lissenberg, S. van Ruller & R. van Swaaningen (red.), Tegen de regels III. Een inleiding in de criminologie. Nijmegen: Ars Aequi Libri, p. 109-122.
Burgess, R.L. & R.L. Akers (1966) ‘A differential association-reinforcement theory of criminal behavior’. Social Problems, 14, p.128-147.
Cacioppo, T.J. & R.E. Petty (1982). The need for cognition. Journal of Personality and Social Psychology, 42, p. 116-131.
Cacioppo, T.J. & R.E. Petty (1984). ‘The need for cognition: Relationship to attitudinal processes’. In R. McGlynn, J.Maddux, C. Stoltenberg, & J. Harvey (Eds.), Social perception in clinical and counselling psychology. Lubbock, TX: Texas Tech Press, p. 113-139.
ehaji , S. & R. Brown (2008) ‘Not in my name. A social psychological study of antecedents and consequences of acknowledgment of in-group atrocities’. Genocide Studies and Prevention, 3 (2), p. 195-211.
Cialdini, R. B. (2001). Influence: Science and practice (4th ed.) Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
Cialdini, R.B., R.J. Borden, A. Thorne, M.R. Walker, S. Wheelan & L.R. Sloan (1976) ‘Basking in reflected glory. Three (football) field studies’. Journal of Personality and Social Psychology, 34, p. 366-375.
47
Cloward, R.A. & L.B. Ohlin (1960) Delinquency and opportunity. A theory of delinquent gangs. New York: Free Press.
Cohen, A.K. (1955) Delinquent boys; The culture of the gang. Glencoe: Free Press.
Cohen, A. (1957). ‘Need for cognition and order of communication as determinants of opinion change’. In C. Hovland (Ed.), The order of presentation in persuasion. New Haven, CT: Yale University Press.
Driessen, F.M.H.M., B.G.M.Völker, H.M. op den Kamp, A.M.C. Roest & R.J.M. Molenaar (2002) Zeg me wie je vrienden zijn. Allochtone jongens en criminaliteit. Apeldoorn: Politie en Wetenschap
Engbersen, G. & E. Snel (1997) Onveilige buurten. Criminaliteit en onveiligheids-gevoelens in achterstandsbuurten. Utrecht: Universiteit Utrecht, Algemene Sociale Wetenschappen, projectgroep Stad & Staat.
Felson, M. (1998) Crime and everyday life. Thousand Oaks: Pine Forge Press.
Ferwerda, H.B. (1992) Watjes en ratjes. Een longitudinaal onderzoek naar het verband tussen maatschappelijke kwetsbaarheid en jeugdcriminaliteit. Groningen: Wolters-Noordhoff.
Ferwerda, H.B. (2000) ‘Jeugdcriminaliteit en de rol van de groep’. J-Tijdschrift voor jongeren, 1, p. 35-44.
Ferwerda, H.B. & P. Versteegh (1999a) Jongerencriminaliteit in de regio Haaglanden. Een trendanalyse (1988-1997) van de omvang, aard en achtergronden. Arnhem/Den Haag: Advies- en onderzoeksgroep Beke/Politie Haaglanden.
Ferwerda, H.B. & P. Versteegh (1999b) Jongerencriminaliteit in de regio Haaglanden. Tabellenboek bij de trendanalyse (1988-1997). Arnhem/Den Haag: Advies- en onderzoeksgroep Beke/Politie Haaglanden.
Ferwerda, H.B. & P. Versteegh (2001) ‘Haagse trends in de jongerencriminaliteit’. Delikt en Delinkwent, 31, p. 157-173.
Ferwerda, H.B., Bottenberg M. & B.M.W.A. Beke (1999) Jeugdcriminaliteit in de Zaanstreek-Waterland. Een onderzoek naar omvang, aard, spreiding en achtergronden. Arnhem/Middelburg: Advies- en Onderzoeksgroep Beke.
Ferwerda, H.B., Versteegh, P., & B.M.W.A. Beke (1995) ‘De harde kern van jeugdige criminelen’. Tijdschrift voor criminologie, 37, p. 138-153.
Frijda, N.H. (2001) De emoties. Een overzicht van onderzoek en theorie. Amsterdam: Bert Bakker.
Gemert, F. van (1998a) Crips in drievoud; Een dossieronderzoek naar drie jeugdbendes, Amsterdam: Regioplan.
48
Gemert, F. van (1998b) Ieder voor zich; Kansen, cultuur en criminaliteit van Marokkaanse jongens, Amsterdam: Het Spinhuis.
Gemert, F.H.M. van (1999a) De groep op de hoek. Een onderzoek naar drie criminele jeugdgroepen in Amsterdam. Amsterdam: Regioplan.
Gemert, F.H.M. van (1999b) ‘Haagse gangsters naar Amerikaans voorbeeld’. Tijdschrift over Jeugd, 1, p. 44-45.
Gemert, F. van (2002) Botsen met de buurt; Overlast en de wisselwerking tussen jeugdgroepen en de buitenwereld. Tijdschrift voor Criminologie 44 (2), p. 162-171.
Gemert, F. van & M. Fleisher (2002) In de greep van de groep. Een onderzoek naar een Marokkaanse problematische jeugdgroep. Amsterdam: Regioplan Beleidsonderzoek.
Gemert, F. van & J.D.A. de Jong (2005) ‘Groepsdynamiek binnen een jeugdbende. Een casus van verzet tegen de politie’. Tijdschrift voor Veiligheid en Veiligheidszorg, 4, p. 46-56.
Gemert, F. van & E. Wiersma (2000) Aanpak groepscriminaliteit; Een inventarisatie van preventie- en interventiemaatregelen gericht op groepen. Den Haag, Ministerie van Justitie (DPJS).
Glueck, S. & E. Glueck (1950) Unravelling juvenile delinquency. Cambridge: Harvard University Press.
Goldhagen, D.J. (1996) Hitler’s Willing Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust. New York: Knopf.
Gottfredson, M.R. & T. Hirschi (1990) A general theory of crime. Stanford: Stanford University Press.
Goudsblom, J. (1997) Het regime van de tijd. Amsterdam: Meulenhoff.
Gruter, P. (1997) Problematische jeugdgroepen in de regio Haaglanden anno 1997. Een hernieuwde inventarisatie onder wijkagenten en jeugdrechercheurs, Den Haag: Politie Haaglanden.
Gruter, P., M. Baas & D. Vegter (1996) Problematische jeugdgroepen in de regio Haaglanden. Een inventarisatie onder wijkagenten en jeugdrechercheurs. Den Haag: Politie Haaglanden.
Gudjonsson, G.H. (1989). Compliance in an interrogation situation: A new scale. Personality and individual differences, 10, p. 535-540.
Haan, W.J.M. de & S. Miedema (2001) ‘Jeugdgroepen en gangs. De invloed van leeftijdgenoten op ernstig en/of gewelddadig delinquent gedrag’. In: R.Loeber, N.W. Slot & J. Sergeant (red.), Ernstige en gewelddadige delinquenten. Ontwikkeling, risicofactoren en succesvolle interventies. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, p. 205-223.
49
Hakkert, A., A. van Wijk, H. Ferwerda & T. Eijken (1998) Groepscriminaliteit; Een terreinverkenning op basis van literatuuronderzoek en een analyse van bestaand onderzoeksmateriaal, aangevuld met enkele interviews met sleutelinformanten en jongeren die tot groepen behoren. Den Haag: Ministerie van Justitie (DPJS).
Hazekamp, J. (1985) Rondhangen als tijdverdrijf. Over het onder-elkaar-zijn van jongens en meisjes in de vrije tijd. Amsterdam: VU Uitgeverij.
Heiden-Attema, N. van der & M.W. Bol (2000) Moeilijke jeugd. Risico- en protectieve factoren en de ontwikkeling van delinquent gedrag in een groep risicojongeren. Den Haag: WODC.
Hinkle, S. & J. Schopler (1986) ‘Bias in the evaluation of in-group and out-group performance’. In: S. Worchel & W.G. Austin (eds.), Psychology of intergroup relations. Second edition. Chicago: Nelson-Hall, p. 196-212.
Hirschi, T. (1969) Causes of Delinquency. Berkely: University of California Press.
Homans, G.C. (1957) Social behavior as exchange. American Journal of Sociology, 1, p. 597606.
Homans, G.C. (1961) Social behavior. Its elementary forms. London: Routledge & Kegan Paul.
Hornsey, M.J. & J. Jetten (2004) ‘The individual within the group. Balancing the need to belong with the need to be different’. Personality and Social Psychological Review, 9, p. 248264.
Jackson, L.A., L.A. Sullivan, R. Harmish & C.N. Hodge (1996) ‘Achieving positive social identity. Social mobility, social creativity, and permeability of group boundaries’. Journal of Personality and Social Psychology, 70, p. 241-254.
Jong, J.D.A. de (2007) Kapot moeilijk. Een etnografisch onderzoek naar opvallend delinquent groepsgedrag van ‘Marokkaanse’ jongens. Amsterdam: Aksant.
Katz, D. & F.H. Allport (1938) Social psychology. New York: Wiley.
Kiesler, C.A. & S.B. Kiesler (1970) Conformity. Reading, MA: Addison-Wesley.
Klein, M.W. & C.L. Maxson (2006) Street Gang Patterns and Policies. Oxford: Oxford University Press.
Korte, C. (1972) ‘Pluralistic ignorance about student radicalism.’ Sociometry, 35, p. 576-587.
Latané, B. & J. M. Darley (1968) ‘Group inhibition of bystander intervention.’ Journal of Personality and Social Psychology, 10, p. 215-221.
Lemert E. (1967) Human Deviance, Social Problems, and Social Control. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.
50
List, E. (2002) Harde Kern Jeugd. Een onderzoek naar de woon- en pleegplaats van de Harde Kern Jeugd binnen de politieregio Amsterdam-Amstelland. Amsterdam: politieregio Amsterdam-Amstelland.
Lopes, L.L. (1987). ‘Between hope and fear: The psychology of risk’. Advances in Experimental Social Psychology, 20, p. 255-295.
Matza, D. (1964) Delinquency and drift. New York: Wiley.
Miedema, S. (2002) ‘Onderzoek nader onderzocht. Een vergelijkende analyse van etnografisch onderzoek naar de relatie tussen etniciteit, groepsvorming en delinquentie bij jongens’. Tijdschrift voor Criminologie 44, p. 150-161.
Milgram, S. (1963). Behavioral study of obedience. Journal of Abnormal and Social Psychology, 67, p. 371-378.
Milgram, S. (1974). Obedience to authority. New York: Harper & Row.
Miller, D.T. & D.A. Prentice (1994) ‘Collective errors and the errors about the collective’. In: Personality and Social Psychology Bulletin, 20, p. 541-550.
Miller, D.T. & C. McFarland (1987) ‘Pluralistic ignorance. When similarity is interpreted as dissimilarity’. In: Journal of Personality and Social Psychology, 53, p. 298-305.
Noelle-Neumann, E. (1984) The spiral of silence. Chicago: University of Chicago Press.
O’Gorman, H.J. (1986) ‘The discovery of pluralistic ignorance. An ironic lesson.’ Journal of the History of the Behavioral Sciences, 22, p. 333-347.
Pels, T. (2003) Respect van twee kanten. Een studie over last van Marokkaanse jongeren. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV/Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek, Erasmus Universiteit Rotterdam.
Pickett, C.L. & M.B. Brewer (2001) ‘Assimilation and differentiation needs as motivational determinants of perceived in-group and out-group homogeneity’. Journal of Experimental Social Psychology, 37, p. 341-348.
Postmes, T., S.A. Haslam & R. Swaab (2005) ‘Social influence in small groups. An interactive model of social identity formation.’ European Review of Social Psychology, 16, p. 1-42.
Prentice, D.A. & D.T. Miller (1996) ‘Pluralistic ignorance and the perpetuation of social norms by unwitting actors’. Advances in Experimental Social Psychology, 28, p. 161-209.
Reicher, S.D. (1996) ‘The Battle of Westminster. Developing the social identity model of crowd behaviour in order to explain the initiation and development of collective conflict’. European Journal of Social Psychology, 26, p. 115-134.
Reid, S.A. & M.A. Hogg (2005) ‘Uncertainty reduction, self-enhancement, and social identification’. Personality and Social Psychology Bulletin, 31, p. 804-817.
51
Reiss, A.J. Jr. (1986) ‘Co-offender influences on criminal careers’. In: A. Blumstein, J. Cohen, J.A. Roth & C.A. Visher (eds.), Criminal careers and career criminals, volume II. Washington: National Academy Press, p. 121-160.
Rood-Pijpers, E., B. Rovers, F. van Gemert & C. Fijnaut. (1995) Preventie van jeugdcriminaliteit in een grote stad. Arnhem: Gouda Quint.
Rovers, B. (1997) De buurt een broeinest? Een onderzoek naar de invloed van woonomgeving op jeugdcriminaliteit. Nijmegen: Ars Aequi Libri.
Schanck, R.L. (1932) ‘A study of community and its group institutions conceived of as behaviour of individuals’. Psychological Monographs, 43 (2), p.1-33.
Schneider, S.L. & Lopes L.L. (1986). Reflection in preferences under risk: Who and when may suggest why. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 12, p. 535-548.
Schuyt, C.J.M. (1993) ‘Jeugdcriminaliteit in groepsverband’. Delikt en Delinkwent, 23, p. 499-510.
Short, J.F. & F.L. Strodtbeck (1965) Group process and gang delinquency. London: University of Chicago Press.
Smeulders, A. (2004) ‘What transforms ordinary people into Gross human rights violators?’ In: S.C. Carey & S.C. Poe (eds.) Understanding Human Rights Violations. New Systematic Studies (Ethics and Global Politics). Surrey: Ashgate, p. 239-253.
Solm, A.I.T. van (2000) Feiten en cijfers problematische jeugdgroepen in Haaglanden, Bureau De Heemstraat. Den Haag: Politie Haaglanden.
Stolwijk, S.A.M. (2000) ‘Groepsgeweld en groepsaansprakelijkheid’. Delikt en Delinkwent, 30, p. 759-763.
Sutherland, E.H. (1947) Principles of Criminology. Philidelphia: Lippincott.
Swaan, A. de (2002) De mensenmaatschappij. Een inleiding. Amsterdam: Bert Bakker.
Swaan, A. de (2007) Bakens in niemandsland. Opstellen over massaal geweld. Amsterdam: Bert Bakker.
Sykes, G. & D. Matza (1957) ‘Techniques of neutralization. A theory of delinquency’. American Sociological Review, 22, p. 664-670.
Tajfel, H. & J.C. Turner (1979) ‘A integrative theory of social conflict’. In: W.G. Austin & S. Worchel (eds.), Psychology of Intergroup Relations. Monterey: Brooks/Cole, p. 33-47.
Tajfel, H. & J.C. Turner (1986) ‘The social identity theory of intergroup behavior’. In: S. Worchel & W.G. Austin (eds.), Psychology of Intergroup Relations. Chicago: Nelson-Hall, p. 7-24.
52
Tajfel, H. (1978) Differentiation between Social Groups: Studies in Social Psychology of Intergroup Relations. London: Academic Press.
Tajfel, H. (1981) ‘Social stereotypes and social groups’. In: J. Turner & H. Giles (eds.), Intergroup Behaviour. Oxford: Blackwell, p. 144-167.
Thornberry, T.P. (1987) ‘Toward an interactional theory of delinquency’. Criminology, 25, p. 863-892.
Thornberry, T.P. (1998) ‘Membership in youth gangs and involvement in serious and violent offending’. In: R. Loeber & D. Farrington (eds.), Serious and Violent Juvenile Offenders. Thousand Oaks: Sage, p. 147-166.
Thornberry, T.P., M.D. Krohn, A.J. Lizotte & D. Chard-Wierschem (1993) ‘The role of juvenile gangs in facilitating delinquent behavior’. Journal of Research in Crime and Delinquency, 30, p. 55-87.
Thrasher, F.M. (1927) The Gang: 1.303 gangs in Chicago. Chicago: University of Chicago Press.
Tillekens, G. (1990) Nuchterheid en nozems. De opkomst van de jeugdcultuur in de jaren vijftig. Muiderberg: Coutinho.
Tremblay, P. (1993) ‘Searching for Suitable Co-offenders’. In: R.V. Clark & M. Felson (eds.), Routine Activity and Rational Choice (Advances in Criminological Theory, vol. 5). New Brunswick: Transaction Publishers, p. 17-36.
Tuckman, B.W. & M.A.C. Jensen (1977) ‘Stages of small group development revisited’. Group and Organizational Studies, 2, p. 419-427.
Turner, J.C. (1985) ‘Social categorization and the self-concept. A social-cognitive theory of group behavior’. In: E.J. Lawler (ed.), Advances in group processes. Volume 2. Greenwich, CT: JAI Press, p. 77-122.
Turner, J.C. (1987) Rediscovering the social group. A self-categorization theory. New York: Blackwell.
Turner, J.C. (1999) ‘Some current issues in research on social identity and self categorization theories’. In: N. Ellemers, R. Spears & B.J. Doosje (eds.), Social identity. Oxford: Blackwell, p. 6-34.
Turner, J.C. (2005) ‘Explaining the nature of power: a three-process theory’, European Journal of Social Psychology, 35, p.1-22
Turner, J.C., I. Sachdev & M.A. Hogg (1983) ‘Social categorization, interpersonal attraction, and group formation’. British Journal of Social Psychology, 22, p. 227-239.
Turner, J.C., P.J.Oakes, S.A. Haslam & C. McGarty (1994) ‘Self and collective. Cognition and social context’. Personality and Social Psychology Bulletin, 20, p. 454-463.
53
Turner, J.H. (1986) ‘Towards a sociological theory of motivation’. American Sociological Review, 57, p. 15-27.
Turner, J.H. (1988) A theory of social interaction. Stanford, CA: Stanford University Press.
Turner, J.H. (1989) ‘A theory of microdynamics’. Advances in Group Processes 7, p. 1-26.
Turner, J.H. (2002) Face to face. Toward a sociological theory of interpersonal behavior. California: Stanford University Press.
Twenge, J.M., R.F. Baumeister, D.M. Tice & T.S. Stucke (2001) ‘If you can’t join them, beat them. Effects of social exclusion on aggressive behavior’. Journal of Personality and Social Psychology, 81, p. 1058-1069.
Völker, B. & F. Driessen (2003) ‘Delinquent gedrag, netwerken en sociaal kapitaal. Een netwerktheoretisch perspectief op criminaliteit van jongeren’. Tijdschrift voor Criminologie, 45, p. 271-285.//