Juridische En Maatschappelijke Context

Hier komen de Juridische documenten en wetgevingen.

 • Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van het sturingscomité voor het gemeenschappelijk beleid van het Onderwijs en de Hulpverlening aan de Jeugd zoals bedoeld bij artikel 11 van het decreet van 21 november 2013 tot organisatie van een gemeenschappelijk beleid inzake leerplichtonderwijs en hulpverlening aan de jeugd ter bevordering van het welzijn van <jongeren> op school, schoolherinschakeling, preventie van geweld op school en begeleiding van de studieoriëntatieBelgische (27 oktober 2014). Belgische Staatsblad, 2014029608.
 • 30/03/2015: Protocol gesloten tussen de Federale Regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de grondwet bedoelde overheden houdende goedkeuring van een gids voor de realisatie van een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren (B.S.29/05/2015)
 • 13/03/2015: Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie koelceloperator visindustrie (B.S.27/05/2015)
 • Staatsblad, Opschrift Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie koelceloperator visindustrie, 2015
 • Verdrag Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, aangenomen te New York op 25 mei 2000, zoals het op 14 november 2000 door de Secretaris-generaal van de Organisatie van de Verenigde Naties is verbeterd (B.S.27/03/2006)
 • Verdrag inzake de Rechten van het Kind (B.S.13/07/1991)
 • Koninklijk Besluit betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (B.S.05/04/1990)
 • Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gewesten voor een globaal en geïntegreerd drugsbeleid (B.S.02/06/2003)
 • Wet tot invoering van speekseltesten op drugs in het verkeer (B.S.15/09/2009)
 • Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade (15 april 1965). Belgisch Staatsblad, 4014.
 • Verdrag van 20 november 1989 inzake de Rechten van het Kind (13 juli 1991). Belgisch Staatsblad, 15761.
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende goedkeuring van de Code voor Handelspubliciteit op radio en televisie. Belgisch Staatsblad, 23129.
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 18 mei 2001 tot de regeling van de subsidiëring van de activiteiten inzake opvoedingsondersteuning (12 juli 2001). Belgisch Staatsblad, 24061.