Organisaties

Hier worden de organisaties geplaats volgens alfabetische volgorde.

Alcohol hulp
Alcohol hulp is een organisatie dat verschillende andere organisaties overkoepelt en met hen samenwerkt. Deze site biedt meer info over alcohol en alcoholgebruik. Deze organisatie wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid. Je kan deze organisatie bereiken via Facebook, telefoon en e-mail. Meer info vind u via volgende site.

alcoholhulp-update2011.jpg

AMG Oostende
Het vormingsproject biedt de minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd de kans, om in plaats van een doorverwijzing naar de Jeugdrechter, een programma te volgen om hun te “hervormen” in de samenleving.

Awel
Awel luistert naar alle kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal en/of een probleem. Je kan het contacteren via de chat, het nummer 102 of via mail: eb.lewa|subneveirb#eb.lewa|subneveirb.
awel-kjt2.jpg

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN)
Dit is een Internetsite waar informatie over verschillende onderzoeken in verband met gedragsproblemen, opvoedingsproblemen, groepsdruk, onderwijsproblemen, … terug te vinden is.

OPDC Het Lumeijn
Het Lumeijn is een orthopedagogisch-didactisch centrum (OPDC) dat onderwijs en ondersteuning biedt.

logo_8d2b6bc1673fb8ca4130650a90371db7
JAC
De doelgroep van het Jongeren Advies Centrum is jongeren van 12 jaar tot 25 jaar.
Je kan contact met hen opnemen via het nummer 056 21 04 42, mail, chat, langs komen of een afspraak maken.
Het JAC geeft advies, informatie en praktische hulp.
JAC.jpg

Rode Kruis
De doelgroep van het Rode Kruis is voor iedereen.
Je kan contact met hen opnemen via het nummer 105 voor niet-dringend ziekenvervoer.

rode-kruis.gif

Vlaamse Kruis
Het Vlaamse Kruis is een hulporganisatie met afdelingen en kernen verspreid over Vlaanderen. Je kan beroep doen op de ziekenwagendienst van Het Vlaamse Kruis vzw, ook vanuit het buitenland.
Je kan hen bereiken op 015 27 61 00.

vlaams_kruis_0.jpg

Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen
VAD, de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw, overkoepelt het merendeel van de Vlaamse organisaties die werken rond de thematiek van alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie en gokken.
Je kan hen bereiken via telefoon: 02 423 03 33 en via e-mail: eb.dav|dav#eb.dav|dav.

logo.jpg
COHEsie
COHEsie, is een dienst die herstelgerichte en constructieve afhandelingsvormen organiseert voor jongeren tussen twaalf en achttien jaar die door de jeugdrechter doorverwezen werden naar COHEsie na het plegen van als misdrijf omschreven feiten. In hun vast programma zitten sessies rond omgaan met groepsdruk
cohesie.jpg
Jong en Van Zin

‘Jong en Van Zin’ is een organisatie waar je alles over en voor jongeren te weten kan komen. Ze willen als het ware opvoeders en jongeren versterken bij hun vragen en moeilijkheden. Dit kan gaan van vragen over seksualiteit tot pesten. Ook bieden zij educatief materiaal aan die voor iedereen beschikbaar is en geven zij verscheidene vormingen voor jongeren, opvoeders, ouders, al wie wil.
X0bJ6ief.jpeg

JAC
Het JAC zet zich in voor jongeren met problemen over verschillende onderwerpen. Ze informeren, adviseren en begeleiden de jongeren. Deze organisatie is gratis en gebeurt anoniem.

jac_logo_q.jpg